>> Македонский словарь <<

сокинува

сокинува несов. рвать (на куски).

категории: