>> Македонский словарь <<

бакнува се

бакнува се целова́ться.

категории: