>> Македонский словарь <<

угурсузлак

угурсузлак м. разг. упря́мство; капри́з; хулига́нство.

категории: #-lak